Swavay – Yaya Lyrics

[Intro] Yeah, yeah, yeah, yeah-yeah Yeah, yeah, yeah, yeah-yeah Yeah, yeah, yeah, yeah-yeah Yeah, yeah, yeah, yeah-yeah [Chorus] I done