Sel – Lengvai Lyrics

Aplink tiktai migla Dangus tuojau pavirs drėgme Ir aš jaučiu joje tave Tavo dvelksmas šalia Šalin blogas mintis Pasidalink su